Основен ремонт на покрив в София и страната

 Етапи и технология за ремонт на покриви


Основен ремонт на покрив се изпълнява в следната последователност:
Демонтират се керемидите и се свалят до терена, като се сортират годните и нгодните за втора употреба;
Демонтира се дъсчената обшивка, улуците и челните дъски, и се свалят до терена Демонтира се дървената конструкция (ребра, столици, попове, клещи и др.) и се свалят до терен.

Изпълнява се стоманобетонов пояс върху надзида, вкл. направа на кофраж, заготовка и монтаж на арматура и изливане на бетон.

В пояса се оставят „фиби” за връзка за новата конструкция
След набиране необходимата якост на бетона в поясите се изгражда новата покривна конструкция от предварително импрегниран дървен материал – първо или второ качество.

Върху ребрата се наковава нова дъсчена обшивка от предварително импрегнирани дъски
След това се наковават челните дъски и се полага подкеремидна мембрана (дифузионно фолио) и върху мембраната се изпълнява двойна скара от летви и контралетви.

 


След монтажа на скарата се изпълняват улуците и ламаринените обшивки


Преди монтажа на новите керемиди, след изпълнение на тенекеджийските работи, се качват керемидите и капаците и се извършва покриването на скатовете с керемиди и билата и ръбовете с капаци;
След изпълнение всички дейности се събират отпадъците, натоварват се и се извозват до определените за това места.

Предлагаме основен ремонт на покриви в София и страната